Galeria

Galeria

Hala targowa
Hala targowa z częścią biurową przy ulicy
Zagłębiowskiej we Wrocławiu
Słoneczny Ołtaszyn
Zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych -
Słoneczny Ołtaszyn - Etap II