Oferta

Oferta

Zakres usług:

 • projekty architektoniczno - budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty przetargowe
 • projekty koncepcyjne
 • projekty oraz adaptacje domów

Przedmiot opracowań:

 • projekty konstrukcji w technologii tradycyjnej
 • projekty konstrukcji żelbetowych
 • projekty konstrukcji stalowych
 • projekty konstrukcji drewnianych
 • projekty konstrukcji sprężonych i zespolonych
 • projekty posadowień bezpośrednich oraz palowych
 • projekty ścian oporowych i zabezpieczeń wykopów
 • projekty przebudowy i remontów
 • projekty wzmocnień i napraw konstrukcji

Pozostałe usługi:

 • doradztwo techniczne i formalno-prawne
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • inwentaryzacje budowlane
 • kosztorysy inwestorskie
 • prowadzenie i nadzór budowy
 • nadzory inwestorskie i autorskie
 • certyfikaty energetyczne

Wykonujemy kompletną dokumentację wykonawczą zawierającą:

 • obszerny opis techniczny
 • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wszystkich elementów konstrukcji wraz z połączeniami,
 • rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych
 • rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementów żelbetowych
 • rysunki warsztatowe elementów prefabrykowanych